Previous Page  4 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 16 Next Page
Page Background

04

Ve r huu r

Ve r koop

ij de verhuur of verkoop van een bedrijfspand komt nogal wat kijken. Omdat

wij gespecialiseerd zijn in bedrijfsmatig vastgoed weten we van A tot Z waar we op

moeten letten en wat er geregeld moet worden om het proces vlekkeloos te laten

verlopen.

Opdracht

Wanneer we een nieuw pand in opdracht krijgen gaan we gericht te werk en trachten

we altijd de beste transactie voor onze opdrachtgevers te bewerkstelligen. Tijdens

het hele traject streven we naar duidelijke communicatie en korte lijnen. We houden

opdrachtgevers regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen en uiteraard zijn

we tussentijds altijd bereikbaar. Hierbij hanteren we geen 9 tot 5 mentaliteit.

Contracten

Onze contracten zijn solide en worden met zorg opgemaakt. Vaak wordt het nut

van een goed contract onderschat en dat terwijl de waarde van vastgoed hier

onlosmakelijk mee verbonden is. Door het maken van goede afspraken en deze

gedegen vast te leggen kunnen eventuele discussies voorkomen worden. Zo is er

duidelijkheid voor alle partijen en kan hier in een later stadium altijd naar worden

verwezen.

Nazorg

Ook na het tot stand komen van een overeenkomst kan er altijd nog een beroep

op ons worden gedaan. Bijvoorbeeld voor vragen of advies met betrekking tot de

huurovereenkomst, zoals huurindexaties of eventuele verlengingen.

B