Previous Page  7 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 16 Next Page
Page Background

He r ond e r ha nd e l i ng en

To ekoms t b e s t end i g e huu r voo r wa a r d en

07

ok wanneer u als huurder tevreden bent op uw huidige loca-

tie of als een huurcontract met een bestaande huurder afloopt

kunnen wij u van dienst zien. Denk hierbij aan het heronderhandelen

van de bestaande huurvoorwaarden. Zowel voor huurders als ver-

huurders is hier winst te behalen. Omdat wij onze meerwaarde in dit

traject graag bewijzen betaalt u ons aan de hand van de besparing welke

wij voor u realiseren. Wilt u liever vooraf weten wat de kosten zijn dan

kan er ook een vast bedrag worden afgesproken.

Voor huurders

Wanneer u als huurder tevreden bent met uw huidige locatie en uw

contract loopt af dan is het tijd om met uw verhuurder om tafel te

gaan. In ruil voor een verlenging kunnen de overige voorwaarden vaak

worden aangescherpt. Wij kunnen u als huurder in dit traject bege-

leiden om te zorgen dat u tegen markconforme condities de toekomst in

gaat.

Voor verhuurders

Heeft uw huurder zijn huurovereenkomst opgezegd of heeft deze

aangegeven te willen heronderhandelen? Wij gaan in gesprek met de

huurder om te inventariseren wat er speelt en wat de wensen zijn. Heeft

de huurder bijvoorbeeld meer of minder ruimte nodig. Wil hij korting

op zijn huurprijs of wil hij een andere huurperiode. Een aantal zaken

welke we regelmatig tegenkomen. Uiteindelijk proberen we tot een

nieuwe overeenkomst te komen waarbij beide partijen naar tevreden-

heid de huurrelatie voortzetten.

O